Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheid Dienst Beleid en Ondersteuning, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

 

Nalevingsstatus

Deze website is volledig compliant zoals hieronder beschreven.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse.

 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

info@bosa.fgov.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

https://www.federaalombudsman.be/nl 

contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Jaaroverzicht
 

Deze verklaring is op  23/03/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op  23/03/2023.