Contact

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie

Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Ik bevestig hierbij dat de informatie die in dit formulier is ingevuld, kan worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief (zie onze privacyverklaring)