Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Rijksregister

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert.

Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd:
•alle Belgen die in België verblijven;
•alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland;
•alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België;
•alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden.

Het zijn de gemeenten (en de Dienst Vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën van de bevolking) die de opdracht hebben om deze gegevens te registreren

Theme(s) Economie
Update frequency dagelijks
Geldigheidsperiode