Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Jaarrekeningen

Nationale Bank van België FOD BOSA DG Digitale Transformatie

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses

Theme(s) Economie
Update frequency voortdurend
Geldigheidsperiode