Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Identiteitskaarten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking produceert en verdeelt de elektronische identiteitskaart (eID), de Kids-ID en de elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen.

Theme(s) Ander
Update frequency dagelijks
Geldigheidsperiode