Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Fiscale schulden

Federale Overheidsdienst Financiën FOD BOSA DG Digitale Transformatie

De bron Authentieke belastingschulden, die eigendom is van de FOD Financiën, groepeert een geheel van bronnen naargelang van het soort recht. Zij kunnen worden geraadpleegd vanuit één enkele raadplegingsmodule. De authentieke bron van belastingschulden biedt verschillende diensten aan om te bepalen of een natuurlijke of rechtspersoon een belastingschuld heeft op basis van geïnde belastingen. Deze diensten maken het ook mogelijk fiscale onregelmatigheden op te sporen. Het gaat onder meer om: bronbelasting, e-Debt attest, inkomstenbelasting van natuurlijke personen, inkomstenbelasting van niet-ingezetenen, vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, administratieve boete, btw en fraude met dienstencheques. Elke dienst die de FOD Financiën aanbiedt, is aan regels onderworpen en voor elke dienst of elk type belastingschuld kunnen meerdere partners in aanmerking komen. Een belastingschuld hangt af van de context. De diensten doen een beroep op DAD of Digital Access to Debt, een query dispatcher (mainframe, First en Stiron collection), die zorgt voor de bevraging van de voor het betrokken domein verantwoordelijke toepassingen. Het DAD zorgt voor de koppeling tussen zoekopdrachten/diensten en informatiebronnen. Gewesten en andere gebruikers loggen in en bevragen het DAD op basis van de fiscale informatie die zij wensen te verkrijgen.

Theme(s) Financiën
Update frequency voortdurend
Geldigheidsperiode