Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Centraal strafregister

Federale Overheidsdienst Justitie FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Het Centraal Strafregister is de nationale gegevensbank waarin de strafregisters van natuurlijke personen en rechtspersonen zijn opgeslagen. Veroordelingen en andere strafvonnissen uitgesproken door Belgische rechtbanken worden ook geregistreerd, evenals die welke in het buitenland tegen Belgen zijn uitgesproken.

Het centraal bureau voor het strafregister geeft alle strafregisters af, zowel aan de gerechtelijke diensten, de politie en de inlichtingendiensten als aan gemachtigde administratieve autoriteiten, aan burgers via de plaatselijke autoriteiten, of aan buitenlandse autoriteiten.

Theme(s) Justitie
Update frequency dagelijks
Geldigheidsperiode