Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Centraal Register van Testamenten

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat FOD BOSA DG Digitale Transformatie

De databank 'CRT' bevat de metagegevens van alle authentieke en internationale testamenten, alsook deze van de eigenhandige testamenten voor zover deze laatste in bewaring werden gegeven aan een notaris door de testamentopmaker (testator) en deze hem of haar verzocht heeft de gegevens ervan in te schrijven in het CRT.

De databank bevat ook metagegevens omtrent andere vormen van uiterste wilsbeschikkingen (bijvoorbeeld contractuele erfstellingen, schenkingen tussen echtgenoten, regeling van de erfrechten tijdens de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, …) en omtrent de huwelijksovereenkomsten die specifieke clausules bevatten die een invloed kunnen hebben op de afwikkeling van de nalatenschap.

Theme(s) Justitie
Update frequency dagelijks
Geldigheidsperiode