Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Centraal Erfrechtregister

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Het centraal erfrechtregister is een geinformatiseerde gegevensbank die de metagegevens van verschillende akten, opgemaakt na het overlijden van de betrokken persoon bevat. Het betreft de verklaringen van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en de verklaringen van verwerping, de gegevens van de attesten en akten van erfopvolging, opgemaakt door een notaris, en van de Europese erfrechtverklaringen.
De gegevens van de beslissingen inzake de aanwijzing van een curator of van een beheerder van een nalatenschap worden eveneens vermeld.

Theme(s) Justitie
Update frequency voortdurend
Geldigheidsperiode