Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.be

Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Nationale Bank van België FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België. Het bevat ook de gegevens met betrekking tot de rekeningen die de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting in het buitenland melden.

Theme(s) Economie
Update frequency dagelijks
Geldigheidsperiode