Integratoren

Wat is een diensten integrator?

 

Volgens de wet van 15 augustus 2012 is een diensten integrator een instelling die door of krachtens de wet belast is, binnen een bepaald overheidsniveau of in een bepaalde sector met dienstenintegratie.  Met "diensten integratie" wordt bedoeld de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling over instanties heen en de geïntegreerde ontsluiting van deze gegevens .

De missie van een federale diensten integrator is om, met instemming van de deelnemende overheidsdiensten en andere service integratoren, de gegevensverwerkingsprocessen te integreren.  In deze context biedt het op een geïntegreerde manier toegang tot gegevens.

De federale dienst integrator is verantwoordelijk voor:

 • het ontvangen en gevolg geven aan de aanvragen tot raadpleging en tot mededeling van de gegevens opgenomen in één of meerdere gegevensbanken of het geïntegreerd mededelen ervan;
 • het uitwerken van de wijzen waarop de toegangsrechten tot de gegevensbanken door de federale dienstenintegrator technisch en organisatorisch gecontroleerd worden;
 • het bevorderen en het waken over de homogeniteit van de toegangsrechten tot de gegevensbanken;
 • het uitwerken van de technische modaliteiten om de toegangskanalen zo efficiënt en veilig mogelijk uit te bouwen;
 • het uitwerken van de technische modaliteiten betreffende de communicatie tussen de gegevensbanken of de authentieke bronnen en het netwerk;
 • het bevorderen van een gecoördineerd veiligheidsbeleid voor het netwerk;
 • het bevorderen en het begeleiden van de omvorming van gegevensbanken tot authentieke bronnen;
 • het eventuele ontwikkelen op hun gezamenlijke vraag voor meerdere participerende overheidsdiensten van toepassingen die nuttig zijn voor de integratie van in de gegevensbanken opgeslagen gegevens.

 

 Op dit moment zijn er in België 6 openbare diensten integratoren actief:

 

 • De Banque Carrefour d'Echange de Données (BCED) is de gewestelijke dienstenintegrator voor Wallonië.

 • Portaal van de diensten eGezondheid

 • Fidus is de naam die gegeven werd aan de gewestelijke diensten integrator van het Brussels Gewest.

 • FOD Beleid en Ondersteuning, BOSA, is de federale diensten integrator (uitgezonderd de diensten betreffende de Sociale zekerheid)

 • Informatie Vlaanderen is de regionale diensten integrator voor Vlaanderen

 • De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is de motor en coördinator van e-government in de sociale sector