Beschrijving

Door de wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend werd het aantal in het Rijksregister beschikbare gegevens uitgebreid met een aantal gegevens over kandidaat-vluchtelingen.

Het koninklijk besluit van 1 februari 1995 somt de verschillende informatiegegevens op die in het wachtregister zijn opgenomen; het is op basis van dit KB dat de KSZ een rondvraag heeft gericht aan alle instellingen van sociale zekerheid om desbetreffend hun behoeften te kennen samen met de wettelijke basis.

Thema(s)

  • Ander

Update frequentie

dagelijks

Verantwoordelijke organisatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid