Verkoopprijzen van percelen

Beschrijving

Het doel van de authentieke bron is de verkoopprijzen van percelen ter beschikking te stellen van de onroerende goederen die in België worden overgedragen door verkoop, schenking…
Deze gegevens worden gebruikt door landmeters, aankoopcomissarissen en andere partners om tot schattingen over te gaan van onroerende goederen. Bovendien zijn deze gegevens interessant om statistische gegevens te verkijgen die kunnen worden gebruikt door de academische wereld en om de economische activiteit te kennen.

Thema(s)

  • Financiën

Update frequentie

voortdurend

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Financiën