Beschrijving

De grensoverschrijdende procedure vloeit voort uit de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2015/413/EU van de EU en de Raad van 11 maart 2015 en uit de wens om de behandeling van verkeersovertredingen te verbeteren.

Buiten België
==========

Concreet betekent het einde van de straffeloosheid voor niet-ingezetenen van België op het vlak van verkeersveiligheid. De vervolging van verkeersovertredingen op Belgisch grondgebied zal nu eerlijk verlopen. Zo ontvangt een niet-ingezetene die een verkeersovertreding op de Belgische wegen begaat, bij hem thuis een verslag in zijn taal en is hij verplicht zijn boete te betalen.

Binnen België
==========
Deze circulaire impliceert een aantal opmerkelijke verbeteringen in de procedure voor de Belgische ingezetene die een verkeersovertreding heeft begaan.
1° wordt een snellere verwerking van de dossiers verwacht, gezien de automatisering van het proces.
2° In plaats van zijn rapport en zijn boete afzonderlijk te ontvangen, ontvangt hij nu één enkele brief met beide documenten.

Thema(s)

  • Justitie

Update frequentie

voortdurend

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Justitie