Register van pleziervaartuigen

Beschrijving

Deze authentieke bron bevat gegevens van pleziervaartuigen en eigenaars:
1° voor wat een natuurlijk persoon betreft: het rijksregisternummer; (*)
2° voor wat een rechtspersoon betreft: het ondernemingsnummer; (**)
3° de naam en thuishaven van het pleziervaartuig;
4° de kenmerken van het pleziervaartuig, zijn voornaamste afmetingen en gegevens, het bouwjaar, de bouwplaats, de bouwwerf en het bouwnummer;
6° in voorkomend geval: het aantal, het bouwjaar, de fabrikant, het fabrieksnummer, de aard en het vermogen van de voortstuwingsmachines

Ook wordt een aanduiding ‘voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik' bijgehouden.

(*): voor natuurlijke personen niet ingeschreven in het Belgische rijksregister: i) naam; ii) voornaam; iii) geboorteplaats; iv) geboortedatum; v) adres van de woonplaats; b)
(**) voor rechtspersonen niet ingeschreven in het KBO : i) het ondernemingsnummer; ii) rechtsvorm; iii) de maatschappelijke benaming; iv) het nationaal recht van de rechtspersoon; v) het adres van de statutaire zetel of, indien deze rechtspersoon volgens zijn nationaal recht geen statutaire zetel heeft, het adres waar zijn hoofdkantoor gevestigd is.
Daarnaast kan er ook voor pleziervaartuigen die voor het eerst op de Europese markt zijn gebracht in België door een handelaar in de pleziervaartuig, een registratiebrief aangevraagd worden
De inschrijving gebeurt met het oog op identificatie en handhaving. Identificatie bevat onder meer de link tussen het pleziervaartuig en de eigenaar(s), het gebruik (al dan niet bedrijfs/beroepsmatig). Het aspect handhaving is belangrijk voor interne inspectiediensten, maar ook voor derden (fiscaliteit, scheepvaartpolitie, buitenlandse autoriteiten).

Update frequentie

voortdurend

Geldigheidsperiode

tot
-

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Relaties

Gebruikers

  • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
  • Federale Overheidsdienst Justitie
  • Gewesten
  • Federale Overheidsdienst Financiën