Beschrijving

De Notariële Aktebank NABAN bevat de gedematerialiseerde afschriften van alle authentieke akten die sinds 1/1/2015 voor een Belgische notaris zijn verleden, de gedematerialiseerde minuten van alle authentieke volmachtakten die in gedematerialiseerde vorm zijn verleden, alsook alle metagegevens en documenten die samen met deze akten zijn verstuurd naar officiële instellingen, evenals de ontvangen relazen van de vervulling van een registratie- of hypothecaire formaliteit. Alle documenten en metagegevens in NABAN moeten voor minimum 75 jaar veilig bewaard worden. Het doel van NABAN is: - het verzekeren van de beveiligde bewaring op lange termijn van de authentieke akten die worden verleden in gedematerialiseerde vorm, - het vervullen van de doelstellingen van de unieke gegevensinzameling (Only Once-wet) als authentieke bron van authentieke akten, - het opnemen, het bewaren en het beheren van de authentieke akten teneinde de wettelijke opdrachten van de notarissen en het operationeel beheer van hun dossiers te vereenvoudigen, - de raadpleging van een gedematerialiseerd afschrift van deze akten via elektronische weg toe te laten voor de personen en overheidsinstanties die deze met toepassing van de wet mogen raadplegen. - de verwerking van de in de Notariële Aktebank bewaarde gedematerialiseerde afschriften en gegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, als taak van algemeen belang, - de verwerking van de in de Notariële Aktebank bewaarde gedematerialiseerde afschriften en gegevens teneinde de kwaliteit van de Notariële Aktebank, van de akten en van de dienstverlening van de notaris te verbeteren, als taak van algemeen belang.

Thema(s)

  • Ander

Update frequentie

voortdurend

Geldigheidsperiode

tot
-

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Relaties

Gebruikers

  • Burgers
  • Overheidsdiensten, voor zover hun rechtskader voorziet in een recht van toegang
  • Notarissen