Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Beschrijving

Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die een bij wet gereglementeerd repertorium vormt.
Het register bevat de referenties van de gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers en/of tolken die gemachtigd zijn om in die hoedanigheid op te treden in bepaalde gerechtelijke procedures (burgerlijke rechtspleging en strafrechtspleging) of administratieve procedures.
Het doel van dit register is tweeledig:
- een overzicht van de inzetbaarheid van de gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken bieden;
- de inachtneming van de kwaliteitscriteria inzake de vakbekwaamheid, juridische kennis en voortgezette opleiding van de betrokken personen waarborgen aan de hand van strikte toelatingsvoorwaarden.
Het register wordt beheerd en voortdurend geactualiseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie, die de dienst Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers/tolken de opdracht heeft gegeven om toe te zien op het goede beheer van het register en op een gedegen toelichting bij de wettelijke bepalingen die aan het register ten grondslag liggen.

Thema(s)

  • Justitie

Update frequentie

dagelijks

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Justitie