Beschrijving

Het Self Service Mandatensysteem (SSM) is een elektronische toepassing van de publieke sector die de volmachtgever en volmachthouder de mogelijkheid geeft om met behulp van de eID en pincode (of Token) een mandaat aan te maken of stop te zetten.

Ieder type mandaat geeft toegang tot een welbepaalde elektronische toepassing van de publieke sector om akties uit te voeren. De volmachthouder kan de handeling die in het mandaat gesteld is pas uitvoeren nadat het mandaat door beide partijen "voor akkoord" werd aanvaard. Dit is een verplicht contractueel recht.

Thema(s)

  • Economie
  • Veiligheid

Update frequentie

voortdurend

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Financiën

Relaties

Gebruikers

  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Vlaamse Overheid