Beschrijving

Het Self Service Mandatensysteem (SSM) is een elektronische toepassing van de publieke sector die de volmachtgever en volmachthouder de mogelijkheid geeft om met behulp van de eID en pincode (of Token) een mandaat aan te maken of stop te zetten.

Ieder type mandaat geeft toegang tot een welbepaalde elektronische toepassing van de publieke sector. De volmachthouder kan de handeling die in het mandaat gesteld is pas uitvoeren nadat het mandaat door beide partijen "voor akkoord" werd aanvaard.

Thema(s)

  • Economie

Update frequentie

voortdurend

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Financiën