Kruispuntbank Voertuigen (DIV)

Beschrijving

Om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken, met name wat voertuigen betreft, werd besloten een Kruispuntbank voor voertuigen op te richten, die registratiegegevens en bepaalde technische gegevens over voertuigen verzamelt. De Kruispuntbank Voertuigen wisselt met bepaalde andere echte banken uitgebreid informatie uit over voertuigen. De Kruispuntdatabank Voertuigen zorgt voor een efficiënte uitwisseling van gegevens tussen de verschillende diensten die in het kader van hun openbare dienstverleningstaak direct of indirect met voertuigen te maken hebben. Doelstellingen De Kruispuntbank voor Voertuigen heeft tot doel te allen tijde de eigenaar, de aanvrager en de houder van de inschrijving van het voertuig te identificeren, alsmede de gegevens betreffende de homologatie van het voertuig op te vragen met het oog op de vervulling van een aantal taken van openbare dienstverlening waarvoor deze gegevens vereist zijn. De volledige lijst van doelstellingen is te vinden in artikel 5 van de wet van 19 mei 2010 tot oprichting van de Kruispuntbank voor Voertuigen.

Thema(s)

 • Mobiliteit

Update frequentie

dagelijks

Geldigheidsperiode

tot
-

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Relaties

Initiators

 • Federale Politie
 • FEBELAUTO
 • INFORMEX
 • CAR-PASS
 • Federale Overheidsdienst Financiën
 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Chambre syndicale des Constructeurs d'Automobiles et de Motocycles de Belgique et Fédération belge des Industries de l'Automobile et du Cycle réunis
 • RENTA

Gebruikers

 • Gemeenten in België