Kruispuntbank Voertuigen (DIV)

Beschrijving

De Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) beheert het kentekenplaatregister van de voertuigen teneinde zo te voldoen aan de doelstellingen van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 met betrekking tot de inschrijving van voertuigen.

In dit verband heeft de Directie met een aantal instellingen overeenkomsten gesloten over de mededeling van technische en persoonlijke gegevens. Deze overeenkomsten, die voorwaardelijke toegang verlenen tot het kentekenplaatregister van de DIV, kunnen worden ingedeeld en geraadpleegd in functie van de missie van deze instellingen.

Thema(s)

  • Mobiliteit

Update frequentie

dagelijks

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer