Beschrijving

Rechtsvormen en rechtstoestanden van de entiteit

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)