Authentiek source

Beschrijving

Ondernemingsnummers en vestigingseenheidsnummers

Data type

Business

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)