Linken tussen entiteiten onderling en tussen een entiteit en haar vestigingen

Beschrijving

Linken tussen entiteiten onderling en tussen een entiteit en haar vestigingen

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)