Beschrijving

Functies uitgeoefend binnen de entiteit, evenals ondernemersvaardigheden

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)