Beschrijving

Financiële gegevens: kapitaal, datum boekjaren, maand van de jaarvergadering en bankrekeningnummers

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)