Beschrijving

Buitenlandse identificatiegegevens

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)