Beschrijving

Benamingen: namen , handelsnamen en afkortingen

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)