Beschrijving

Adressen van de zetel, vestigingseenheidsadressen, bijhuizen

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)