Beschrijving

Activiteiten, geïdentificeerd via NACEBEL codes

Referentiebron

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)