Kruispuntbank Rijbewijzen

Beschrijving

Ieder rijbewijs dat in België wordt afgegeven, zal in de kruispuntbank worden geregistreerd. Het krijgt hiervoor een uniek registratienummer.

Wie de gegevens van de kruispuntbank wil gebruiken, heeft hiervoor de voorafgaande machtiging van het sectoraal comité nodig. Dit geldt uiteraard niet voor de diensten die zorgen voor de primaire gegevensinzameling. De Koning kan ook nog andere vrijstellingen bepalen. Het is de bedoeling dat de diensten van de kruispuntbank hun bestanden niet meer aan elkaar overmaken of rechtstreeks opvragen bij de kandidaten voor het rijbewijs of de houders van het rijbewijs.

Van elk opgenomen rijbewijs bewaart de kruispuntbank een reeks gegevens zoals de identiteitsgegevens van de houder, de categorie van het rijbewijs en het eventueel bijhorend bewijs van vakbekwaamheid. Daarnaast worden ook een reeks gegevens permanent ter beschikking gesteld aan de kruispuntbank, bijvoorbeeld de gegevens m.b.t. de vervallenverklaringen van het recht tot sturen van de FOD Justitie.

Thema(s)

  • Mobiliteit

Update frequentie

dagelijks

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Inbegrepen gegevenselementen