Kadastrale patrimoniumpercelen

Beschrijving

Het doel is documentatie te verschaffen over kadastrale erfgoedpercelen. Het kadastraal erfgoedperceel is een onroerend goed of een onroerend recht dat onderworpen is aan een bepaalde eigendomsstatus voor één of meer houders van zakelijke rechten. Het is het kadastraal perceel als bedoeld in artikel 472 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 waarin het kadastraal inkomen wordt vastgesteld.
De gebruikers van deze authentieke bron zijn talrijk. Zij omvatten alle personen of organisaties die in de uitoefening van hun functie toegang moeten hebben tot informatie of tot de locatie van onroerende goederen. Zij omvatten, maar zijn niet beperkt tot: gemeentelijke, provinciale en regionale administraties, notarissen, landmeters, bureaus voor stedelijke en regionale planning, makelaars in onroerend goed, enz.

Thema(s)

  • Financiën

Update frequentie

voortdurend

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Financiën