Beschrijving

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses

Thema(s)

  • Economie

Update frequentie

voortdurend

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Nationale Bank van België