Beschrijving

Het doel van de authentieke bron 'eigendomstoestanden' is informatie bij te houden van gegevens die kunnen gebruikt worden voor het invorderen van registratie- en successierechten. Hierbij werd in het verleden informatie afkomstig van notariële akten, erfenisaangiften, onderhandse akten bijgehouden. Via huidige digitale systeem Stipad kan men een historiek bekomen van eigendomstoestanden.

Thema(s)

  • Financiën

Update frequentie

voortdurend

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Financiën