Centraal strafregister

Beschrijving

Het Centraal Strafregister is de nationale gegevensbank waarin de strafregisters van natuurlijke personen en rechtspersonen zijn opgeslagen. Veroordelingen en andere strafvonnissen uitgesproken door Belgische rechtbanken worden ook geregistreerd, evenals die welke in het buitenland tegen Belgen zijn uitgesproken.

Het centraal bureau voor het strafregister geeft alle strafregisters af, zowel aan de gerechtelijke diensten, de politie en de inlichtingendiensten als aan gemachtigde administratieve autoriteiten, aan burgers via de plaatselijke autoriteiten, of aan buitenlandse autoriteiten.

Thema(s)

  • Justitie

Update frequentie

dagelijks

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Justitie

Inbegrepen gegevenselementen

Relaties

Gebruikers

  • Gemeenten in België
  • Federale Politie
  • Parket
  • Huis van Justitie
  • Regionaal integrator