Centraal strafregister

Beschrijving

Het Centraal Strafregister is de nationale gegevensbank die de gerechtelijke antecedenten van de natuurlijke en rechtspersonen bevat. Hierin worden de strafrechtelijke veroordelingen en andere beslissingen geregistreerd uitgesproken door de Belgische jurisdicties lastens Belgen, vreemdelingen of rechtspersonen, alsook deze uitgesproken in het buitenland lastens Belgen.

Het Centraal Strafregister levert alle uittreksels uit het strafregister af, zowel aan de gerechtelijke diensten, politie- en inlichtingendiensten en administratieve overheden, als aan de burgers via de gemeentelijke administraties, of aan buitenlandse overheden.

Thema(s)

  • Justitie

Update frequentie

dagelijks

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Justitie