Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten

Beschrijving

Het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming is een geïnformatiseerde gegevensbank en bevat de metagegevens van de bijzondere of algemene lastgevingen bedoeld in artikel 490, eerste lid (oud) Burgerlijk Wetboek opgemaakt sinds 1 september 2014. Het betreft zowel de onderhandse als authentieke lastgevingen, die in bijzonder tot doel hebben om voor de lastgever een buitenrechterlijke bescherming te regelen.

Update frequentie

voortdurend

Geldigheidsperiode

tot
-

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Relaties

Gebruikers

  • Notarissen
  • Burgers