Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten

Beschrijving

Het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming bevat de metagegevens van de bijzondere of algemene lastgevingen bedoeld in artikel 490, eerste lid BW.
Het betreft zowel de onderhandse als authentieke lastgevingen, die in bijzonder tot doel hebben om voor de lastgever een buitenrechterlijke bescherming te regelen.

Update frequentie

voortdurend

Verantwoordelijke organisatie

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat