Beschrijving

Naam van het betrokken rechtscollege voor het terugvinden van de vonnissen en arresten die een invloed hebben op dit stelsel of het bestuur van de vermogens van de echtgenoten

Referentiebron

Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten