Centraal register bewindvoering

Beschrijving

31 AUGUSTUS 2014. — Koninklijk besluit houdende vaststelling
van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het
centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op
het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het
centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van
een bewindvoerder of vertrouwenspersoon

Art. 9. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat bewaart
de in de Centrale registers opgenomen gegevens, met vermelding van
de datum van registratie, tot op het ogenblik dat de persoon wiens
gegevens bewaard werden de leeftijd van 120 jaar zou hebben bereikt,
tenzij de lastgevingsovereenkomst voor die vervaldag zou zijn beëindigd
of de verklaring zou zijn herroepen.
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat bewaart de
gegevens van de toegangen tot de registers tot 10 jaar na de toegang.

Thema(s)

  • Justitie

Update frequentie

voortdurend

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Justitie