Centraal Erfrechtregister

Beschrijving

Het centraal erfrechtregister is een geinformatiseerde gegevensbank die de metagegevens van verschillende akten, opgemaakt na het overlijden van de betrokken persoon bevat. Het betreft de verklaringen van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en de verklaringen van verwerping, de gegevens van de attesten en akten van erfopvolging, opgemaakt door een notaris, en van de Europese erfrechtverklaringen.
De gegevens van de beslissingen inzake de aanwijzing van een curator of van een beheerder van een nalatenschap worden eveneens vermeld.

Thema(s)

  • Justitie

Update frequentie

voortdurend

Geldigheidsperiode

tot
-

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Relaties

Gebruikers

  • Burgers
  • Overheidsdiensten, voor zover hun rechtskader voorziet in een recht van toegang
  • Notarissen