Beschrijving

CartoWeb.be is een digitale kaart, gepubliceerd als web service (Web Map Tile Service/Web Map Service), die speciaal werd ontworpen om de meest recente topografische gegevens van het NGI op het scherm te bekijken. Ze bevat kaartweergaven op 11 verschillende schaalniveaus.

De symbolisatie werd ontworpen voor alle schalen samen, waardoor de opeenvolgende zoomniveaus op een vlotte en coherente manier worden weergegeven.

De kleinste schalen van CartoWeb.be bestaan uit erg gegeneraliseerde kaarten die slechts één of enkele thema's belichten, zoals de administratieve eenheden of de belangrijkste netwerken. De middelgrote schalen bieden de typische topografische kaarten waarvoor het NGI gekend is: een voorstelling van het reliëf, een beperkte generalisatie en de weergave van zoveel mogelijk objecten die de werkelijkheid op het terrein kenmerken. De grootste, uiterst gedetailleerde schalen ten slotte, komen meer in de buurt van plannen. Zij bevatten onder meer een zeer gedetailleerde toponymie en straatnamen.

CartoWeb.be biedt twee verschillende weergavetypes:

De TOPO-versie, beschikbaar voor alle schalen, lijkt op een “traditionele” kaartweergave.
De OVERLAY-versie, die alleen op de grootste 4 schalen beschikbaar is, bevat een cartografische symbolisatie van slechts enkele thema's, zodat ze gemakkelijk op andere lagen gelegd kan worden, meer bepaald van het type orthofoto.

Thema(s)

  • Ander

Update frequentie

voortdurend

Verantwoordelijke organisatie

Nationaal Geografisch Instituut