Beschrijving

De Bevolkingsregisters zijn voor de gemeentebesturen belangrijke informatiebronnen voor de identificatie en de lokalisering van personen.

Pas na de verificatie van de hoofdverblijfplaats van een burger kan de burger ingeschreven worden in de gemeente. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolkingsregisters: ze verzekeren het bijhouden ervan en waar nodig, de informatie die gelinkt is aan de burger, bij te werken.

Het goed bijhouden van de bevolkingsregisters waarborgt de juistheid van de in het Rijksregister geregistreerde gegevens en van de aflevering van elektronische identiteitskaarten, Kids-ID's, verblijfskaarten en verblijfstitels voor vreemdelingen. De informatie uit de bevolkingsregisters vormt ook de basis om de kiezerslijsten voor de verkiezingen op te stellen.

Dankzij de bevolkingsregisters beschikt de gemeente over een belangrijke informatiebron die dagelijks kan geconsulteerd worden in het kader van het beheer van haar bevolking.

De bevolkingsregisters vormen een databank met gegevens die multifunctioneel kunnen gebruikt worden. Zo kunnen verschillende andere administraties (vb. belastingsdiensten, sociale diensten, …) gebruik maken van de gegevens in de bevolkingsregisters.

Thema(s)

  • Justitie

Update frequentie

dagelijks

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Inbegrepen gegevenselementen