Administratieve eenheden

Beschrijving

In de databank van CadGIS zijn de administratieve grenzen de begrenzingen van de Belgische administratieve entiteiten op verschillende hiërarchische niveaus, namelijk de gemeenten, de arrondissementen, de provincies, de gewesten en ten slotte het land.De administratieve grenzen worden wettelijk vastgelegd door een administratieve entiteit of tussen twee administratieve entiteiten. In België liggen de administratieve grenzen vast zoals ze juridisch werden bepaald en ze kunnen alleen bij wet, verordening of decreet gewijzigd worden.

De geometrische voorstelling van de administratieve grenzen die in CadGIS gepubliceerd wordt, bestaat uit een geheel van segmenten waarvan het tracé (X- en Y-coördinaten) overeenkomt met de toestand van een administratieve grens op een welbepaald ogenblik. De coördinaten werden in sommige gevallen wettelijk vastgelegd, maar vaak zijn ze afkomstig van een analyse en interpretatie van juridische documenten en/ of velddata of andere relevante informatie. Met name op plaatsen die niet recent werden opgemeten, kunnen (carto)grafische coördinaten weergegeven worden die in de loop van de tijd kunnen evolueren indien er nieuwe informatie van een betere kwaliteit aangeleverd wordt in overeenstemming met de updateprocedures.

Thema(s)

  • Financiën

Update frequentie

voortdurend

Geldigheidsperiode

tot
-

Referentiewetgeving

Referentie-integrator

FOD BOSA DG Digitale Transformatie

Verantwoordelijke organisatie

Federale Overheidsdienst Financiën

Relaties

Gebruikers

  • Notarissen
  • Elke federale, regionale of lokale dienst, elke beroepsbeoefenaar of onderneming die een geografisch informatiesysteem beheert, met inbegrip van de AGDP-medewerkers
  • Landmeters
  • Aanbestedingscomités